תכליתית ואת הלביאה, ביאטריס.


עיר:

שלי עקשן ונמרץ לאמץ סוף סוף אתה מכיר את הטעם האמיתי של סקס בלי חובות ואיסורים: אני אקח אותך על שבילים של אהבה ורצון לתת לך תענוג השמימי.