שביר דבורה, מקיים שירות ליווי.


עיר:

אני אראה את מזגו החם! אתן לך בלתי נשכחת אושר, כי אתה אף פעם לא ידעתי. כל תא בגוף שלך לרעוד כאשר אני מלטפת אותו ולתת מדהים רגישות.