קרן, בודד ויפה.


עיר:

מקסים, מקסים אנג 'ל," בובות מקצועי זונה, רק אמיתי פצצת מין. זה קורא לי סיפוק גברים, זה בדיוק מה שאני מרגיש.