קרלי, מטופח יחיד.


עיר:

בשבילי הוללות עם גברים זרים הוא התחביב האהוב, מתובלן פעילות זה מאפשר לי להירגע הנשמה, ולא הגוף. אני רואה את המשימה שלי היא להפוך את המדריך האישי שלכם אל העולם המרתק של אהבה חושנית וכל רב תשוקה.