קטלנית, חם, אמונה.


עיר:

ברגע שאתה מנסה לעולם לא תשכח.