קוני, יוקרתי ולא פלסטיק ליווי.


עיר:

אני אוהב לעסוק סקס סוער ולא לשים לב לעקרונות מוסריים הכונן בשעמום. יכול לקבל כל עמדה לבקשתו של גברים. אני היה מאוד לטובה, לשים על הזין שלך.