סטלה, עם מודל מהממת נראה, מתן עילית שירותי ליווי.


עיר:

Teen די הבחורה עם המראה הפורמלי יהיה להזמין בלתי נשכחת פגישה.