נועז, צעיר, ואלרי.


עיר:

אני גבוהה, יפה, עם תיאבון צורות! המראה באופן מלא תואם את התמונה. אם אתה בחרת בי, אני מבטיח לך, אתה לא טועה.