מרהיב הת ' ר, עם הפה השקיה, גוף אתלטי, בעל שירותי ליווי.


עיר:

השיחה שלנו בלילה יהיה מדהים. רך,גברת צעירה, ליד מה אתה שוכח על הכל! תתקשר ואני אבוא!