מנדי, מפתה ומאוד קטנה, שיש שירותי ליווי.


עיר:

אוהבת, מקסימה ומושכת. אתן עונג בלתי נשכח לאדם הגון.