מלוכלך דיאנה יש גוף טעים.


עיר:

לא אכפת לי את הנשמה, אני עובד כדי לספק את הגוף שלך. בואי לבקר אותי, אתה זוכר את זה שיש לך חבר כי חבר זה היא מסוגלת להרבה.