מורין, שובב וצעיר.


עיר:

אני אשמח היכרות עם עשיר ומנוסה אדם. מפריח נשיקה לכל הנוגעים בדבר.