לוריין, חיננית ונוחה, ומספק שירותי ליווי.


עיר:

את הפנטזיות המיניות אישה בצייתנות ממלא את כל חריג משאלות? עם אשתו מסתבר לא כל כך? כנועה אתה תציית לי. אני מכיר את כל הניואנסים של שליטה. לי אין שום תירוצים, אז הכל יהיה סדר, יהיה מיד להורג.