לא צנועות אליס, ליווי עם תחת גדול.


עיר:

נחמד בוטה הפלישה לי רק מסופק. התפקיד שלך הוא פשוט לחייג את המספר שלי.