לאהוב ומדהימה רוז להכיר.


עיר:

עדינה ומושכת התינוק שמח מכרים חדשים וישנים אוהדים. בנפרד! אני יהיה מאוד שמח!