יפה סוזן, עם כוס צר, מספק עילית שירותי ליווי.


עיר:

אני בטוח, וזה בא לידי ביטוי המראה שלי. אני יפה ורזה להבין, כאשר אתה מסתכל על זה גברים נרגש באופן מיידי.