טרי ברטה, יש מרווח וגינה.


עיר:

איתי תוכל לשכוח הכל! טוב להבין, טבעי לעצור, נשיות, טיפוח — זה לא את הבחורה שתמיד חלם עליו?