זנותי קרול, צמיחה נמוכה עם שדיים יפים.


עיר:

לדמיין את זה בפנים שלי, מצאת את אידיאל היופי. אני לא רגילים זונה, רק במרדף אחר רווח כספי, ומה הכי לא נכון כוהנת של אהבה. תענוג לקבל את מה שאתה עושה.