זנותי בריל, להכיר זה את זה.


עיר:

תחזיק אותי, ילד יקר שלי. אני מתגעגעת לחום שלך, חיבה ורוך. אני רוצה לעשות איתך אהבה כל הלילה, שוכח הכל, ואני פשוט נהנה מהחיים. איך את היית בישיבה, לא אמרנו מילה?