ונסה חינם וריחני.


עיר:

אני חמדן, בגלל זה הפכתי להיות כוהנת של אהבה.