השכלה ברברה, אלסטי התחת, להכיר זה את זה.


עיר:

מבט אחד על היופי הזה יעודד כל זכר, אפילו הכי אנין הבחנה. אני אתן לך בלתי נשכחת אושר. כל תא בגוף הלוהט שלך לרעוד שלי עדין ומגרה לגעת.