הכנה ביאטריס, עם דמות המושלמת.


עיר:

גם אתה מעריך את המאמצים שלי. הצרות שלי חורים המיועדים מדהים חדירה.