דבורה, מפתה, תינוק ליווי.


עיר:

שמח לפגוש על בסיס קבוע ותמיד מגלים משהו חדש בתקשורת. תמיד מנומס, תרבותי וידידותי.