ג ' ניס, מטופח, צנוע, עובד בתור ליווי.


עיר:

איתי אתה תקבל צדדי סקס — זה מה שמעניין אותי. בסקס אוהב לקחת את היוזמה, בהחלט יש טעם. טוב, זה לא טוב?