בוורלי, קטלניות גבוהה.


עיר:

העיסוי משחרר עצבים, מתח שרירים, מנרמל את חילוף החומרים, משפר את האנרגיה הכללית והחיוניות.