בודד ועצמאי, טניה.


עיר:

נקי, יפה, בעלת גוף יפה ילדה מחכה לביקור איש עשיר לשהייה נעימה.