אמבר, שזוף וסיגים מחפש חבר.


עיר:

אני אעשה כל מה שביכולתי כדי לספק לך. אתה תהיה מרוצה עם הכישורים של הלשון שלי. ומה יכול השובב שלי. האצבעות… אני יכולה להכנס לרגע. ואם אתה תעזוב אותי נפעם ואז לא יהיה שוב פנה אליי.