אטרקטיבי קוני, להכיר זה את זה.


עיר:

אני אשמח לבקר אותך או מארח. כל כך מעניין המרואיין, אשר מוצאת שפה משותפת עם כולם, לא יכול להיכשל כדי לעניין אותך.