אוולין, קטלנית, אישה, מספק עילית שירותי ליווי.


עיר:

בטח כבר להכיר את עצמו עם המידות שלי ולא כפי שהוצג באלימות להם סוף? אז מבין את זה בחיים, אני יעזור לך עם זה! אני אהיה הכי זונה לא פעם אחת יביא אותך למקום קסום אקסטזי.